ekologija_1.jpg

Екологія

У 2004 році компанія розпочала впровадження високотехнологічного екологічного проекту з очищення стічних вод, що відповідає сучасним світовим нормам. Інвестиції в цей проект склали понад 5 мільйонів євро.

 

У результаті біологічної очистки стічних вод утворюється сировина для виробництва органо-мінеральних добрив та альтернативний природному газу енергоносій - біогаз (метан), який буде використовуватись для забезпечення підприємства тепловою енергією.

 

Екологічні ініціативи «Компанії Ензим» позитивно оцінено урядом Голландії і підтримано грантом в рамках програми із захисту навколишнього середовища.

 

Екологічна політика компанії формується на принципах впровадження найсучасніших енерго - і ресурсозберігаючих технологій, використанні екологічно чистої сировини.

 

«Компанія Ензим» проводить підготовчі роботи з впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві у відповідності  з міжнародним стандартом ISO 14001.